jo shakas jis qom ki mushabat ikhtiar kary wo onhie main sy hay

jo shakas jis qom ki mushabat ikhtiar kary wo onhie main sy hay